Klacht?

Aarzel niet om contact met me op te nemen!

Als zorgverlener probeer ik altijd het goede te doen, in de eerste plaats voor de patiënt, maar waar mogelijk ook voor diens naasten, voor de zorgorganisaties en voor de samenleving. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over mijn werkzaamheden. Aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Feedback is altijd welkom.

Klachtenregelingen

Het staat u ook altijd vrij om u te wenden tot een klachtenfunctionaris. Mijn werkzaamheden als specialist ouderengeneeskunde vinden plaats in opdracht van en uit naam van andere zorgorganisaties. U kan zich wenden tot de klachtenfunctionaris die door de betreffende zorgorganisatie is aangesteld.