Klachtenregeling

Aarzel niet om contact met me op te nemen

Als zorgverlener probeer ik altijd het goede te doen, in de eerste plaats voor de patiënt, maar waar mogelijk ook voor diens naasten, voor de zorgorganisaties en voor de samenleving. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over mijn werkzaamheden. Aarzel dan niet om contact met me op te nemen: feedback is altijd welkom.

Klachtenregelingen van andere zorgorganisaties

Mocht u er onverhoopt met mij niet uitkomen, dan staat het u altijd vrij om u te wenden tot een klachtenfunctionaris. Een deel van mijn werkzaamheden vindt plaats in opdracht van en uit naam van andere zorgorganisaties. Als uw klacht betrekking heeft op dergelijke werkzaamheden, dan kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris die door de betreffende zorgorganisatie is aangesteld.

Klachtenregeling van Veltman Ouderengeneeskunde Groningen

Voor de werkzaamheden die ik niet in opdracht van een andere zorgorganisatie verricht, ben ik aangesloten bij de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg. Het staat u altijd vrij om u te wenden tot de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling of voor het indienen van een formele klacht.